Rath uvedl, že se s nemocnicemi dohodl na vytvoření pracovní skupiny, která do konce listopadu dopracuje technické detaily sankčního a bonusového řádu. Ten by měl být závazný pro 19 nemocnic, jež pod ministerstvo spadají. Pro nemocnice pod správou krajů platit nebude.

Podle Ratha by měl řád přispět k lepší kvalitě péče i k lepšímu hospodaření nemocnic. Plusové body budou nemocnice získávat například za dobré hospodaření, minusové například za stížnosti pacientů.

Samy kraje jsou však v podobném hodnocení mnohdy mnohem dál. Například Jihočeský kraj bude zveřejňovat údaje o kvalitě péče ve svých zařízeních, ostatní kraje se postupně přidají. "Velmi vítám jejich aktivitu, my ji samozřejmě zanalyzujeme," uvedl Rath k záměru krajů.

Rath upozornil, že hodnocení kvality podle sankčního a bonusového řádu je zatím jen pokus. "Z prvních výsledků bych každému doporučoval, aby nedělal dalekosáhlé důsledky," řekl.

Ukáže se kvalitní péče

Systém se bude napřed jen prověřovat. Rozhodně to neznamená, že nemocnice s největším počtem úmrtí musí být nejhorší.  Podle Ratha se tím ukáže, "zda to není i tím, že v zařízeních s největší úmrtností stahují nejtěžší případy z celé republiky, a zda naopak nejsou nejlepší," podotkl.

Teprve po roce analýz a komentářů by podle Ratha bylo možné brát výsledky jako určitý směrovník. "Ale ne určitě v prvních dnech, týdnech či měsících," řekl.

S rozvahou by k výsledkům měly podle Ratha přistupovat i zdravotní pojišťovny. "Teoreticky lze říci, že kde není odpovídající kvalita, by neměla být ani smlouva s pojišťovnou. To je ovšem teorie, k praxi toto dovést není věc ze dne na den," řekl. Po ročním zkoušení, zveřejňování a komentování dat si ale umí představit, že srovnání kvality nemocnic by mohlo vést až k vypovídání smluv špatným zařízením.