Prezidentova důvěryhodnost se stabilně pohybuje okolo 70 procent, zatímco nejméně oblíbený Senát osciluje okolo 20 procentních bodů. Vláda si podle průzkumu CVVM udržela důvěryhodnost 42 procent, ktero měla i před měsícem.

"Důvěra k ústavním institucím se v porovnání s minulým měsícem prakticky vůbec nezměnila. Již od září 2003 je český prezident nejdůvěryhodnější ústavní institucí. Nejméně důvěryhodné se osloveným jevily obě komory českého parlamentu," píše se ve zprávě CVVM.

Důvěryhodnost ústavních institucí (v %)
září 05 říjen 05
Prezident 71 71
Vláda 42 42
Sněmovna 27 26
Senát 23 24
Krajské zastupitelstvo 46 45
Obecní zastupitelstvo 62 61
Zdroj:CVVM

Solidní důvěru dali občané kromě obecních zastupitelstev také krajským politikům, krajské samosprávě věří 45 procent lidí.

CVVM dále zkoumal spokojenost Čechů s politickou situací, pouze 16 procent voličů si současný stav věcí veřejných pochvaluje. Nespokojeno je 48 procent lidí. Téměř třetina občanů není ani rozladěna, ani spokojena.