"Prezident je přesvědčen, že JUDr. Vladimír Kůrka, díky svým odborným vědomostem a morálním kvalitám, splňuje všechny požadavky kladené na soudce Ústavního soudu," napsal Hájel v prohlášení na stránkách Hradu.

Vladimír Kůrka je považován za vynikajícího soudce vrcholného orgánu obecného soudnictví. Věnoval se především agendám procesní, bytové, restituční a agendě výkonu rozhodnutí a exekucí. Je členem zkušebních komisí České advokátní komory a Ministerstva spravedlnosti. Lektorsky působí v Justiční akademii.