Přihlášku pro první kolo je nutné odevzdat nejpozději do 28. února 2006 řediteli školy, na kterou žák chodí. Ten ji pak do 15. března 2006 doručí na střední školu. Termín prvního kola přijímacího řízení je stanoven ve vyhlášce pro všechny školy jednotně, a to na 24. dubna 2006 (týká se i víceletých gymnázií). Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí je ředitel povinen oznámit nejpozději do sedmi dnů po termínu konání přijímací zkoušky.

Stanovit termíny dalších kol přijímacího řízení, to je v kompetenci ředitele střední školy. Vyhlašují se po ukončení prvého kola. V těchto kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen. Informace o konání dalších kol mají za povinnost zveřejnit krajské úřady, loni v dubnu je zveřejňovaly na svých webech. 

V příloze Práva Jak si vybrat střední školu najdete přehled středních škol včetně údajů o počtu přijatých, výši školného, telefonních kontaktů a webových adres, a další užitečné informace. Navíc uveřejňujeme ukázky přijímacích testů společnosti Scio, na nichž si mohou uchazeči zkusit, jak by u přijímaček uspěli. Otázky jsou uvedeny i se správným řešením.