Naopak dlouhodobá je nespokojenost Čechů s politickou situací v zemi. Ta byla nejvyšší při jarní krizi Grossovy vlády (91 procent), po nástupu Jiřího Paroubka do funkce předsedy vlády se zvyšuje míra spokojenosti. Přesto jsou podle STEM tři čtvrtiny obyvatel s českou politikou nespokojeny.

Důvěra lidí v prezidenta, vládu, parlament a spokojenost s politikou (v %)
září 05 říjen 05
prezident 67 72
vláda 34 43
parlament 26 36
spokojenost 18 25
Zdroj:STEM

Výrazně se na sympatiích ke státním inistitucím projevují stranické preference. Více než devět desetin příznivců ODS kladně hodnotí prezidenta Klause, jenž do zvolení do úřadu býval dlouholetým předsedou občanských demokratů. Téměř třetina voličů opoziční ODS je kupodivu spokojená s prací vlády,

Voliči ČSSD: spokojenost s vládou

Příznivci ČSSD jsou shovívaví k prezidentovi, 71 procent z nich je s Klausem spokojeno. Ovšem nadprůměnou podporu vykazuje u voličů soc. dem. vláda (71 procent). ČSSD má v kabinetu většinové zastoupení, její voliči si pochvalují působení premiéra Paroubka. Téměř polovina sympatizantů soc. dem. je spokojena s politickou situací, což je nadprůměrný počet.

Prezident Klaus je nejméně oblíben u komunistických voličů, 47 procent z nich jej hodnotí kladně. Přesto se jeho celková podpora dlouhodobě pohybuje okolo 70 procent, aktuálně je to 72 procent.