Na seznamu vládou navržených 68 justičních čekatelů bylo celkem 25 osob mladších 30 let, 13 z nich patřilo do skupiny 32 čekatelů, které prezident odmítl jmenovat kvůli nízkému věku letos v březnu.

Ani jeden z těchto třinácti lidí podle Králova vyjádření mezi novými soudci opět není.

Klaus se na jaře domníval, že nízký věk soudních čekatelů je překážkou pro výkon soudcovské funkce, neboť k němu je potřeba životní zkušenosti.

Vyvoval tím negativní reakce představitelů justice. Prezident Soudcovské unie Jaromír Jirsa poukazoval na nedostatek soudců, který je podle něj nutné vykompenzovat i přijetím mladých soudních čekatelů.