"Dohodli jsme se na krocích k úsporám, a tak k vyhlášení nucené správy zatím není důvod," řekl Rath.

Dluh VZP již nyní dosahuje 10 miliard a do konce roku by mohl stoupnou zhruba o další dvě miliardy, pokud se okamžitě nenajdou úsporná opatření.

Rath se s Musílkovou dohodl, že jedním z těchto opatření je změna úhrad za péči v nemocnicích tak, že by růst nebyl tak velký. Tím by se daly do konce roku uspořit stovky miliónů korun. Zároveň by za určitých podmínek přímo řízené nemocnice souhlasily s tím, že VZP by jim platila v delším čase, zhruba asi o 10 dní později než nyní. Ušetřené peníze by se pak daly soukromým ambulancím a praktickým lékařům, kde doba po splatnosti je velmi dlouhá a některé ordinace jsou na prahu krachu.

Revizní lékaři budou přísnější

Další úsporná opatření by měla přijít v lécích. "Existuje přesně vymezený seznam léků, jejichž ceny jdou do statisíců. Ty může předepsat pouze revizní lékař. Máme dojem, že v posledních letech revizní lékaři polevili v bdělosti," řekl Rath. Dodal, že revizní lékaři mohou neschválit deset až třicet procent nasazení těchto léků.

"Samozřejmě pouze v těch případech, kde mohou lékaři předepsat jiný lék, stejně efektivní, ale lacinější. Pro pacienty, kteří potřebují drahý lék, ať už na onkologické onemocnění nebo jiné, by se přístup k těmto lékům nezměnil. Pouze by je dostali skutečně ti, kteří je potřebují a ne jako dosud i lidé, kteří je nepotřebují a mohou mít lék jiný," řekl Rath.

Odvolána ředitelka odboru farmacie

Rath zároveň oznámil, že v pondělí odvolal Katarinu Bártíkovou z funkce ředitelky Odboru farmacie a regulace léčiv minsiterstva zdravotnictví. Řízením tohoto odboru pověřil Jaroslava Štrofa, bývalého ředitele Fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Nový by měl být i předseda kategorizační komise, která posuzuje úhrady léků od zdravotních pojišťoven.

Rath oznámil, že s VZP se setká znovu příští týden, kde budou i odborníci na lékovou politiku. Myslí si, že v lécích lze uspořit mnohem víc peněz.

 Rath zároveň chce na ministerstvu zřídit odbor dozoru nad zdravotními pojišťovnami, který bude dohlížet na jejich hospodaření. Ještě tento týden se sejde s řediteli fakultních nemocnic a ve čtvrtek s poskytovateli zdravotní péče.