O tom kdo "ocenění" získá, rozhoduje 125členná nezávislá komise, tentokrát hlasovalo 103 členů.  Ropák Švarc byl ohodnocen celkem za osm antiekologických činů. Jak oznámil v pátek v Brně Miroslav Patrik z pořádající organizace, Švarc měl hlavní zodpovědnost při únicích toxických látek ze Spolany nejen při srpnových povodních. Zodpovídal za nedostatečné protipovodňové zabezpečení objektů a pozemků zamořených rtutí a dioxiny ve Spolaně. Patrik připomněl i Švarcovo systematické odmítání převzít odpovědnost za vzniklé škody a za neochotu odškodnit občany, též za neposkytování informací o kontaminaci Spolany a okolí, za bagatelizování zdravotních a ekologických rizik.

Druhé místo v anketě Ropák roku získal bývalý ministr dopravy a spojů Jaromír Schling mj. za prosazování dálnice D47 na Ostravsku bez vypsání veřejné soutěže na výstavbu. Třetí byl Jaroslav Foldyna, zástupce hejtmana a zastupitel Ústeckého kraje, který podle členů komise trvale prosazoval výstavbu dvou vodních stupňů v Chráněných krajinných oblastech České středohoří a Labské pískovce, čímž budou zničeny lužní ekosystémy.

Ve druhé anketě Zelená perla 2002 byl nejúspěšnější Miroslav Bindr, zemědělský podnikatel z Jemnice na Třebíčsku za výrok v Respektu č. 49, 12. prosince: "Já mám jiný starosti, než se srát s nějakým záborníčkem křivým, nebo medovým, nebo co. A seru na ty jejich ptáky. Neznají hranici, kde je pták a kde je člověk."

Druhé místo obsadil opět Pavel Švarc za vyjádření v Právu z 26. srpna, kde vysvětloval únik 80 tun chlóru: "V podstatě jsme nachlorovali Labe... S nadsázkou se dá říci, že jsme něco učinili i pro hygienu." Třetí Zelená perla patří Jiřímu Novákovi, náměstkovi ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury za větu v dokumentu České televize Hra o krajinu vysílaném 16. ledna: "Neznám žádný případ ani u nás doma ani v zahraničí, že by se krajina poškodila tím, že přes ni prochází dálnice."