No nelosujte o něco takového! Levice či pravice, to všechno šlo stranou a myšlenka hamty hamty hamty, ať mám víc než tamty vznášela se nad vodami. Totiž nad losováním. Jedno staročínské přísloví praví: Je hanebné být chudým v bohatém státě, je hanebné být bohatým ve státě chudém. Do čerta však s takovými moudry, když se nabízí možnost bydlet na jedné z nedražších pražských adres a zadarmo, alespoň po dobu výkonu poslaneckého mandátu.

Abychom nekřivdili, zadarmo to zcela není. Každý mimopražský poslanec dostává měsíčně 13 800 korun na ubytování. Ti noví majitelé klíčů tento příspěvek dostávat nebudou, neboť jejich nové byty jsou služební.

Ušetří Sněmovna? Ušetří asi tak, jako když si v drahé hospodě nedáte jednoho panáka za sto korun, ale tři panáky jinde po pětasedmdesáti. Rekonstrukce domu stála čtvrt miliardy. Základní vybavení každého bytu sto padesát tisíc. Kdyby tuto padesátku bytů Sněmovna pronajímala za tržní nájemné, investici by měla rychle doma a pak by už jen vydělávala. Proč ale, když státních peněz je nadbytek a poslanci k nezaplacení? Komunistický poslanec Vymětal se přihlásil do losování ze strachu, aby ty byty nezůstaly prázdné.¨

"Já jsem měl takový pocit, že je nálada, že by se to jako nechtělo obsadit," pravil v televizi. Jak obětavý člověk! Lidovecký poslanec Talíř zase předem avizoval zájem o větší byt, protože má v Praze na studiích syna a chtěl by dál bydlet s ním. Není mi jasné, co má výkon mandátu společného se synem, ale partajní konsistoř mu jistě odpustek udělí. U ostatních bych důvody zájmu odhadl: klid k práci a blízko do práce.

Poslanci k nezaplacení. Český poslanec si opravdu hubu neošidí. Prakticky doživotní imunita. Schopnost i malou dírkou protáhnout se v nedosti jasném zákonu k vylepšení vlastních příjmů. Policista ať je rád, když mu alkoholizovaný poslanec za volantem jen zamává legitimací a nedá rameni zákona rovnou pár facek. Podporujme své zákonodárce. Tyto čestné, šetrné a skromné lidi jsme si přece vybrali ku spravování věcí našich. Mlask!

PRÁVO 26. dubna 2003