Uložiště jaderného odpadu, které si vyžádá investici 50 miliard korun, nechce mít na území své obce žádný starosta. Jako lokality pro umístění hlubinné skládky vyhořelého paliva vytipovala Správa uložišť radioaktivních odpadů tyto lokality: Lubenec-Blatno v Ústeckém kraji, Budišov a Rohozná na Vysočině, Pačejov v Plzeňském kraji, Pluhův Žďár-Lodhéřov a Božejovice-Vlksice v Jihočeském kraji. Dalších pět míst je v záloze (viz malé ikony na mapě).

Jaderný odpad zničí poslední čistý kout Ústeckého kraje, ceny nemovitostí klesnou, tak to jsou podle zpravodajství České televize hlavní obavy lidí žijících vLubenci. Jako uvažovaná lokalita pro stavbu uložiště jaderného odpodu z elektráren, výzkumných ústavů či nemocnic byl vybrán 400 mil. let starý žulový masiv.

Ke skutečnému budování úložiště je ale zatím daleko. Harmonogram počítá s konečným výběrem jednoho místa v roce 2025 a s uvedením do provozu v roce 2065. Geologický průzkum a následná měření mohou také prokázat nevhodnost oblasti pro podzemní skladiště, které si vyžádá investici ve výši 50 miliard korun.