Městský soud tak potvrdil únorový rozsudek obvodního soudu. Správnost odpovědi v soutěži potvrdili i soudní znalci.

"Jsem rád, že pravda a láska zvítězila nad lží a nenávistí," řekl po vynesení dnešního rozsudku Lupoměský. Z vysouzených peněz chce zaplatit dluhy. Vydá se také do Bankoku, kde si nechá udělat tetování na památku, aby mu připomínalo tento soud.

Nova bude hledat opravné prostředky, řekla advokátka televize Markéta Havlová. "Měli jsme jednoho z nejlepších znalců římské historie, který potvrdil, že jsme v soutěži postupovali správně," dodala Havlová. Mluvčí televize Veronika Šmídková Novinkám sdělila, že Nova využije všech zákonných prostředků, aby verdikt zvrátila.

Předmětem sporu se stala otázka: "Jak se ve starořímském vojsku jmenoval oddíl o 120 až 150 mužích?" Soutěžící Karel Lupoměský odpověděl "centurie" skrývající se pod možností B. Počítač ji však neuznal a vybral odpověď C, tedy "manipul".

Již loni v červenci poukázala žalující strana na fakt, že odpověď na otázku může být sporná. Odpovědí je totiž možných více, nikoliv jediná. V červencovém jednání svědčil historik Václav Marek, který sice připustil, že nejsprávnější odpovědí by byl manipul, se správností by však váhal. Podle něj by měl na otázku odpovědět specialista na římské právo. Ten se však v České republice dlouho hledal.

Televize se proti rozsudku ohradila s tím, že soud nevzal v potaz všechny důkazy, které televize předložila. "Jednalo se zejména o posudky mezinárodně uznávaného experta Prof. Avv. Giovanni Diurniho, vyjádření pana Karla Kořínka a originály antických prací - především dílo Flavia Renata ze 4. st. před Kristem. Všechny tyto důkazy potvrzují, že správná odpověď  je "manipul", nikoliv "centurie", jak uvedl soutěžící. Dle názoru soudu nebylo zmíněné důkazy potřebné provádět," uvedla mluvčí Novy.