Lidé v ČR se ale podle studie dožívají vyššího věku než je tomu v jiných postkomunistických státech. Očekávaná doba dožití u žen je 79 let a u mužů 72,6 roku, což je více než v průměru v Evropě. Stále je to ale méně než v ostatních vyspělých evropských zemích.

Dokument za rok 2005 vypracoval Populační fond OSN (UNFPA). Zpráva upozorňuje na diskriminaci žen a volá po jejím odstranění a zrovnoprávnění pohlaví. Bez nich podle ní nebude možné vymýtit chudobu a zajistit ekonomický rozvoj.

V Evropě je stále méně lidí

Obyvatel v Evropě podle zprávy ubývá. Aby se společnost mohla přirozeně obnovit, musela by každá žena přivést na svět za svůj život ne jedno, ale dvě a více dětí.

Podle ředitele slovenské pobočky UNFPA Alaina P. Mouchirouda se plodnost a porodnost v Česku nepodaří zvýšit, dokud se nesladí práce s rodinným životem. "Pokud stát nezajistí skloubení rodiny s kariérou, tak se nic nezmění. Ženy musí stále ještě balancovat mezi oběma těmito životními hodnotami," uvedl Mouchiroud. Dalším předpokladem podle něj je i rovnoprávnost partnerů v párech.

Nedostatek žen v politice

Studie OSN dále kritizuje nerovnoměrné zastoupení českých žen ve vysoké politice. I když ženy tvoří přes polovinu populace, ve Sněmovně jsou menšinou se 17 procentním zastoupením. V Senátu jich je dokonce pouze 11 procent z celku. Mezi hejtmany nově zřízených krajů pak není ani jedna žena. Podhodnocenou pozici mají zástupkyně něžného pohlaví i v řízení firem a státních orgánů. Dalším nešvarem diskriminace žen v ČR je jejich zhruba o čtvrtinu nižší plat než jejich mužských protějšků.

Globálně ženy zaujímají 16 procent křesel v parlamentech na celém světě, což je jen o 4 procenta více než tomu bylo v roce 1990. Velkých úspěchů v tomto bodě dosahují rozvojové státy. Rwanda dokonce předčila Švédsko v poměru žen v parlamentu.

"Chudobu neomezíme dokud nezamezíme násilí páchanému na ženách a dívkách. Chudoba nemůže být historií dokud ženy nebudou moci plně užívat svá sociální, kulturní, ekonomická a politická práva."