Minulý týden totiž vedlo vládní neumětelství k nepřijetí této novely ve Sněmovně. Nyní vláda svůj mírně oprášený návrh Sněmovně vrací. A aby mohl zákon nabýt účinnosti 1. července, kdy podle nálezu Ústavní soudu přestane platit dosavadní úprava státní správy soudů, žádá vláda o vyhlášení stavu legislativní nouze.

Strašení zhroucením soudů je nedůvodné. Tentokrát je možno soudcům přisvědčit, že budou moci soudit i po 1. červenci, i bez jmenování nových předsedů soudů za ty, kteří třeba zemřou nebo jako obvinění z korupce budou vzati do vazby.

Vláda měla vrátit do svého návrhu povinnost celoživotního vzdělávání se soudců a mechanismus přezkoumávání jejich odborné způsobilosti (jinými soudci), které z tzv. Burešova zákona Ústavní soud loni pošetile vypustil. Od loňského 18. června, kdy rozhodl, k tomu měla dost času.

Vláda prostě stále naplno nevládne. Celoživotní vzdělávání soudců jako jejich povinnost (tedy pod hrozbou kárného potrestání) je ale ještě možno pozměňovacím návrhem do novely zavést. Při společné vůli většiny poslanců by mohla Sněmovna při příjímání novely obnovit i přezkoumávání odborné způsobilosti soudců.

PRÁVO 25. dubna