"Aby vydělali tisíc dolarů, musejí Češi do ovzduší vypustit 1,66 kilogramu oxidu siřičitého," konstatuje studie OECD.  Průměr OECD přitom činí 1,2 kilogramu a průměr EU 0,85 kilogramu. Hůře než Češi jsou na tom podle zahraničních expertů Španělé s 1,8 kilogramu.

Zpráva OECD konstatuje, že kvůli požadavkům EU objem peněz vkládaných do ekologie začal opět růst, doporučuje ale výdaje na omezování a kontrolu znečištění ještě zvýšit.  Za hlavní důvod stagnace zlepšování kvality životního prostředí označuje úbytek investic. Jejich objem poklesl od roku 1997 do roku z více než 40 miliard na 15 miliard korun.

"Zavázali jsme se EU, že do počátku roku 2008 zavedeme ekologické daně na uhlí a elektřinu," řekl v úterý v reakci na zprávu OECD mluvčí ministerstva financí Marek Zeman. Příslušný návrh ministerstvo připraví společně s ministerstvem životního prostředí.

V produkci oxidu uhličitého jsou Češi nejhorší

 Podobný poměr vykazuje i produkce dalších škodlivin. V produkci oxidu uhličitého patří Česku mezi třicítkou zemí OECD dokonce smutný primát.  

Stagnaci ve zlepšování kvality životního prostředí v České republice popisují autoři studie i na emisích těžkých kovů. Jejich pokles, započatý v roce 1990, se zastavil na počátku nového století. Ačkoli v hnojení na hektar zemědělské půdy zůstává ČR pod průměrem starých zemí EU, používání hnojiv a pesticidů stoupá.

Stoupá i množství komunálního odpadu

Stejně tak se zvyšuje množství komunálního odpadu. Produkce nebezpečných odpadů na jednotku hrubého domácího produktu zůstává dvakrát až třikrát vyšší než ve většině ostatních států EU, konstatuje dokument.

Zpráva, která srovnává současný stav se situací před sedmi lety, kdy OECD hodnotila životní prostředí v Česku poprvé, poukazuje také na vzrůstající problémy s dopravou a ubývání biologické rozmanitosti.