"Z mnohých z nich jsou dnes pravidelní dárci, mají již Bronzovou plaketu profesora Janského za deset odběrů," uvedl iniciátor akce, odborný asistent na ekonomické fakultě Libor Michalák. Za deset let to představuje asi přes 660 odběrů, tedy asi 330 litrů krve.

Studentskou akci pokaždé podpoří i některý z českých výtvarníků, který pro dárce vytvoří pamětní list. Originály zůstávají na fakultě a za deset let už tvoří ojedinělou galerii s mnoha významnými jmény, například Adolfa Borna či Jana Vyčítala.

Kýbl akademické krve přitom není jen gestem dárcovství, ale má i svůj pedagogický význam. Michalák, který na fakultě vyučuje marketing akci vymyslel i proto, aby si na ní mohli studenti vyzkoušet například propagaci.

Za dobu svého trvání se ale Kýbl akademické krve už stal předmětem disertačních prací a dalších výzkumů, o které projevily zájem i odborné zdravotnické organizace. Akce také získala pamětní medaili Českého červeného kříže za propagaci a výzkumnou činnost v dárcovství.