Zastánci novely argumentovali především zločinností komunistické ideologie a také nebezpečím návratu komunistů k vládě. Podle odpůrců novely je norma zbytečná a hlavně protiústavní, což podle nich potvrdil v případě obdobné úpravy již v září 1992 tehdejší federální ústavní soud.

Návrh podle senátora Martina Mejstříka (za Cestu změny) směřuje proti všem extremistickým názorům, které by mohly ohrozit demokratický řád. Není namířen proti existenci KSČM jako strany, ale má ji donutit k přizpůsobení moderním levicovým proudům. Senátor vidí rozpor současného stavu s platným zákonem o protiprávnosti komunistického režimu, kterým byl komunismus označen za zločinnou ideologii.

Předloženou novelu po více než dvouhodinové debatě podpořilo 41 z 53 přítomných senátorů, proti bylo všech šest přítomných senátorů ČSSD a KSČM spolu s Jiřím Zlatuškou (za LiRA) a Zdeňkem Bártou (za KDU-ČSL). Jaromír Volný (ODS) a tři z členů klubu SNK se hlasování zdrželi.