"Čestné občanství pro Václava Havla bude zvláštním projevem úcty a ocenění jeho celoživotních zásluh a osobního přínosu v politickém, kulturním, společenském a veřejném životě hlavního města Prahy i celé České republiky, v boji za svobodu a demokracii, a také oceněním jeho života spjatého s hlavním městem Prahou," odcitoval Hvížďalův text Bém.

Čestné občanství metropole se připojí k devítistránkovému výčtu státních vyznamenání, čestných doktorátů, významným členství a dalších nejrůznějších ocenění, která občan i prezident Havel získal od roku 1968. Pro společný návrh městské rady a části opozice se vyslovilo 41 zastupitelů, 7 z klubu KSČM bylo proti a 3 se zdrželi.