Začátečníci mnohdy mívají vysoké nároky, jak na hledanou pozici,tak i na výši platu. Častější příčinou neúspěchu při hledání práce než nepřiměřené požadavky ale bývá nedostatečná praxe. Zatím v ČR přetrvává, že zaměstnavatel raději sáhne po zkušenějším uchazeči o práci než po čerstvém absolventovi školy. Trend ale mění zahraniční investoři, kteří hledají mladé lidi, a vštěpují jim své pracovní i kulturní návyky.

Rozčarování při hledání práce může způsobit i nesprávně zvolený obor studia, nemalou roli při hledání zaměstnání hraje stupeň vzdělání. Stále platí čím nižší vzdělání, tím vyšší míra nezaměstnanosti.

Naopak výhodou absolventů je to, že nejsou zatíženi předchozími návyky a že zpravidla umějí jazyk a ovládají práci s počítačem. Jsou flexibilnější, umí se přizpůsobit novým podmínkám, a také jsou ochotni dál se vzdělávat.

Příprava na hledání práce

Každý absolvent by se měl dobře připravit na to, že půjde s kůží na trh. Určitě ho čeká psaní životopisu, podstoupí ústní pohovor (a patrně nezůstane jen u jednoho!) s potenciálním zaměstnavatelem.

Co musí CV. (životopis) obsahovat, jak dobře zvládnout pohovor a čeho se vyvarovat, najdete v zítřejším Právu na straně 20. Dočtete se i co po vás budou chtít zaměstnavatelé, kdo chybí na trhu práce, včetně tipů na zahraniční stáže a webových adres vyhledávačů našich i zahraničních.