Splnit kvalifikační předpoklady složením standardizované jazykové zkoušky se stoprocentně daří jen ministerstvu zahraničí, Úřadu pro civilní letectví, Státní veterinární správě, Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost či Radě pro rozhlasové a TV vysílání. Vyplývá to ze zprávy vedoucího úřadu vlády Ivana Přikryla kabinetu.

Od hodnocení z loňského června se díky organizačním změnám některých úřadů či fluktuaci snížil počet pracovníků, kterých se výuka cizích jazyků týká.

Nejčastějším argumentem, proč mnozí ještě nesložili zkoušku či nepravidelně navštěvují kursy, je pracovní vytíženost. "To se týká zejména vedoucích zaměstnanců, ale nejen jich," napsal Přikryl. Ten ale podle hlášení z resortů a správních úřadů stále věří, že se všichni s jazykovými zkouškami vyrovnají do konce letošního roku.

Studium jazyků je bezplatné a je součástí pracovní doby. Největší zájem je o angličtinu, kterou se snaží zvládnout 3266 úředníků, 524 se jich učí německy a 240 zaměstnanců se věnuje francouzštině.