Televizní poplatky se zdraží ze 75 korun měsíčně nejprve na 100 korun, v roce 2007 vzrostou na 120 Kč a o rok později na 135 korun. Za rozhlas budeme platit 45 Kč místo nynějších 37 korun.

Občané, kteří platí poplatky prostřednictvím sdruženého inkasa (SIPO), budou mít na příkazu částky za poplatky automaticky zvýšeny. Ti, kteří platí jiným způsobem než České poště, si musejí platbu nové částky vyřídit sami.

Novela je tvrdší proti neplatičům. Platit za televizi a rozhlas bude teď muset každá domácnost, která odebírá elektřinu. Povinnosti platit se člověk může zbavit pouze čestným prohlášením zaslaným po výzvě České televize nebo Českého rozhlasu, že nemá televizní ani rozhlasový přijímač.

Osvobozeni od placení poplatku budou sociálně slabí lidé, zrakově nebo sluchově postižení a mj. i školy.