Průměrný starobní důchod by tak dosáhl částky 8128 Kč a jeho reálná hodnota by byla o 5,3 procenta vyšší než v roce 1989.

Škromach chce penzistům přidat víc, než je zákonem stanovené minimum. Pokud by se držel při zemi, zvýšil by se průměrný starobní důchod jen o 240 korun. Jenže to už by vedlo ke snížení podílu důchodů ke mzdám pod 40 procent, což je podle Škromacha neúnosné. "Nižší zvýšení penzí by mělo nepříznivé sociální důsledky," zdůraznil.

"V letech 2003 až 2005 byly s ohledem na úsporná opatření související s reformou veřejných rozpočtů důchody zvyšovány jen minimálně. To se projevilo snížením podílu důchodu k průměrné mzdě.

Zatímco v roce 2002 činil důchod 43,5 procenta průměrné mzdy, letos už to je pouze 40,7 procenta," konstatoval Škromach. Pokud vláda jeho návrh schválí, pak bude současný poměr důchod-mzda zachován.

Základ by měl vzrůst na 1470 Kč

Zvýšeny by měly být všechny druhy důchodů - tedy starobní, plné invalidní, částečné invalidní, vdovské, vdovecké i sirotčí. Základní výměra důchodu, společná pro všechny penzisty, by se měla zvýšit o 70 korun na 1470 Kč.

Zvýšení procentní výměry důchodu by mělo být odlišné pro tzv. "starodůchodce, tedy lidi, kterým byla penze přiznána před 1. lednem 1996, a "novodůchodce", kteří penzi dostali až po 31. prosinci 1995. Starodůchodcům by se měla procentní část důchodu zvýšit o 6 procent, novodůchodcům o 4 procenta.

"Průměrná výše starobního důchodu by se tak u starodůchodců zvýšila o 440 Kč a u novodůchodců o 331 korun," uvedl ministr.

Výdaje na zvýšení důchodů o 4,9 procenta budou v roce 2006 činit 12,1 mld. Kč. "I při tomto zvýšení důchodů budou výdaje na důchody nižší než očekávané příjmy z pojistného," připomněl Škromach. Příjmy mají v příštím roce převýšit výdaje o 6 mld. korun, odhaduje ministr.

Spočítat si, kolik kdo dostane přidáno, je snadné. Od současné celkové výše důchodu odečtěte 1400 korun. Zbylou část penze (tedy částku bez základní výměry) zvyšte buď o 4 procenta, nebo o 6 procent (podle roku přiznání důchodu). K tomuto výsledku přičtěte 1470 korun. Máte novou výši svého důchodu.