Ty se po posledních výrocích Němce a v souvislosti s náznaky o změně dosavadního zdrženlivého postoje premiéra Jiřího Paroubka zdají být takřka nulové.

Ministr Němec vás hodlá na základě podaných kárných žalob postavit mimo službu. Už se tak veřejně vyjádřil...

Jsem přesvědčena, že kárná pravomoc ministra Němce je ve vztahu k funkci nejvyššího státního zástupce podle práva překročením zákona ze strany pana ministra. A to i ve věci postavení mimo službu. Záměr je průhledný. Když mě vláda neodvolá, tak pan ministr půjde touto cestou. Tak má být vláda obejita. Panem ministrem zvolený způsob má celou řadu právních problémů. Věřím, že toto vše soud spravedlivě posoudí.

Média tento týden přinesla zprávu, že premiér Jiří Paroubek je pro vaše odvolání z funkce. Informoval vás o svém postoji?

Nemohl mě informovat. Ve čtvrtek jsem se vrátila z pobytové dovolené na Kypru, kterou jsme si s manželem zaplatili už v lednu. Byla jsem 11 dnů mimo republiku a teprve se seznamuji se vším, co se událo a co se objevilo v médiích. Pan premiér se jasně vyjádřil, že bude se mnou nejprve hovořit. To je důležité, protože se nebude rozhodovat na základě jednostranných informací. Předložím mu jasné argumenty a listinné materiály, které uvedou vše na pravou míru.

V úterý TV Nova oznámila, že jste požádala protikorupční policii o prověření údajně podezřelých nákupů automatů na kávu, drahé cesty ministra Němce do Brazílie, astronomických účtů za Němcův mobil. Ministr to vše označil za nesmysly. Co je pravda?

Šlo o můj úřední záznam, myslím, že z poloviny července. Nikoli podnět. Podle mých spolupracovníků někdo záznam zcizil ze spisu prověřené a odložené věci. První část odcizeného záznamu se pak objevila na Nově. Druhá část o mediální činnosti ministerstva spravedlnosti se na Nově a v dalších médiích neobjevila. Považuji to za účelový únik, který byl veřejnosti dán v neúplné a velmi zkreslené podobě.

Chci upozornit na dvě skutečnosti. Jsem ze zákona povinna reagovat na věci, které zakládají podezření z porušení zákona a já se o nich konkrétně dozvím. Jsem povinna prověřit je. Nekonat by bylo rezignací na zásadu legality. To ode mě nemůže nikdo očekávat. A v programovém prohlášení této vlády je závazek zasadit se o boj s korupcí, byť by dosahovala do nejvyšších pater politiky.

Je pravda, že jsou podle informací Práva šetřeny trestní podněty podané proti pracovníkům ministerstva spravedlnosti ve věci porušování průmyslových práv, podezření z korupce, podezřelých služebních cest, zneužívání služebních automobilů? Tedy nejen kauza katarského prince?

K tomu se nyní nemohu a nebudu vyjadřovat.

Náměstek ministra spravedlnosti Jiří Vyvadil na vaši adresu v Právu řekl, že byste měla buď mlčet, nebo rezignovat.

Nemám na vybranou. Budu-li mlčet, pak budu mlčením souhlasit s nepravdivými útoky na mě a na státní zastupitelství. Budu-li mluvit, pak budu napadána, že se vyjadřuji nevhodně. A je to ještě jinak. Mí spolupracovníci mně v pátek, kdy mám ještě dovolenou, sdělili, že výsledky údajného personálního auditu ministerstva spravedlnosti zveřejnila Nova, kde ukázali i listinnou podobu dokumentu. My jsme o tom mlčeli. A nezveřejnili jsme ani naše stanovisko, které mí spolupracovníci dali na vědomí i panu premiérovi Jiřímu Paroubkovi. Stanovisko podrobně a důkladně údajný personální audit vyvrací. Mí spolupracovníci na to přitom měli šibeniční lhůtu tří dnů. Žádost o prodloužení lhůty ministerstvo odmítlo. Tento údajný audit je jakýmsi prvním pokusem podlomit funkčnost Nejvyššího státního zastupitelství. Může navíc zpochybnit naše závazky k Evropské unii, a to je zásadní věc.

Mlčet tedy nebudete. Budete rezignovat?

Nebudu mlčet proti žádné vědomé a účelové nepravdě. Zopakuji, co jsem Právu řekla už dříve: "Nestrpím, aby se stokrát opakovaná lež stala pravdou." Vyjádřím se proto i k tomu údajnému personálnímu auditu. Ale až se s ním seznámím. Ještě jsem ho neviděla. A rezignovat nebudu. Už jsem to tolikrát řekla. Vše nechám na rozhodnutí vlády.

Co vám po návratu z dovolené vadí a co vás udivilo?

Udivilo mě, co všechno jsem za své nepřítomnosti měla říci, když jsem s nikým nehovořila. Naposledy jsem se vyjádřila pro veřejnost předminulou neděli 11. září, kdy jsem na Kypr odlétala. Reagovala jsem na vystoupení pana ministra spravedlnosti Pavla Němce v Sedmičce na Nově.Pouze jsem se ohradila proti tvrzením pana ministra, že se na Nejvyšším státním zastupitelství ztratily spisy. Pan ministr tvrdil nepravdu. Na tom stále trvám.

Pan ministr Němec nyní vystupuje ve více pořadech televize a rozhlasu a na stránkách novin, kde mě hanobí. Slyším, jak zpochybňuje mou pracovitost, prohlašuje, že jsem nekompetentní, viní mě z poklesu volebních preferencí US-DEU, bez důkazů mě obviňuje z posedlosti mocí. Obvinění na mě panem ministrem vznášená jsou tak osobní, že to považuji i za urážku ženy. Útoky pokračovaly i v době, kdy pan ministr věděl, že jsem na dovolené a nemohu se bránit.

Odpočinula jste si na Kypru? S jakými dojmy jste se vrátila?

Odpočinek jsem potřebovala. Na Kypru je nádherně. Hluboce mě oslovili čeští turisté. Chodili za mnou na pláži a jinde. Po otázce "jste paní Benešová" se představovali i s dětmi a vyzývali mě ať vydržím. V letadle našich aerolinek mě piloti pozvali do kabiny. Sledovala jsem, jak letadlo řídí. Splnil se mi tak dětský sen.