Zatímco prezident si svou míru důvěry dlouhodobě udržuje, vláda od dubna tohoto roku svůj "zisk" ztrojnásobila. Právě na konci dubna, kdy kabinetu důvěřovalo 14 procent, Paroubek přebíral funkci od Stanislava Grosse.

Nejméně důvěryhodně se respondentům zdají obě komory parlamentu. Poslanecké sněmovně vyjádřilo důvěru 27 procent lidí, Senátu pouze 23 procent.

Krajská a obecní zastupitelství si u občanů udržují stabilní důvěru. Krajskému zastupitelství věří 46 procent dotázaných, obecnímu pak 62 procent respondentů.

Důvěra obyvatel k ústavním institucím v září 2005 (%):
Prezident 71
Vláda ČR 42
Poslanecká sněmovna 27
Senát 23
Krajské zastupitelstvo 46
Obecní zastupitelstvo 62
Zdroj: CVVM

Se současnou politickou situací v ČR je spokojeno šestnáct procent občanů, nespokojeno je padesát procent lidí, nerozhodnutých je 31 procent. Nespokojeni jsou nejčastěji sympatizanti KSČM, důchodci, nezaměstnaní a lidé dělnických profesí.

Spokojenost se současnou politickou situací v ČR v září 2005 (%):
Spokojen 16
Nespokojen 50
Ani spokojen, ani nespokojen 31
Zdroj CVVM