Z informací, které jsou dostupné na internetu, vyplývá, že technoparty se uskuteční 16. až 18. září v katastru obce Mlýnec pod Přimdou.

Organizátoři ParoubTeku na svých stránkách zveřejnili i parcelní čísla pronajatých pozemků a tvrdí, že mají zajištěny všechny nezbytnosti - mobilní toalety, pitnou vodu i následný odvoz odpadků.

Pro přístup k pozemkům, na nichž se bude technoparty konat, má sloužit silnice, jejíž využití v červenci policisté technařům znemožnili. Podle odboru výstavby a územního plánování OÚ v Boru se ale jedná o veřejně přístupnou komunikaci. "Pokud nedojde ze strany Policie ČR k zablokování příjezdové komunikace tak, jak tomu bylo v případě konání technoparty CzechTek 2005, dojde k zajištění všech výše uvedených úkonů," slibují organizátoři.

Hlavními důvody uspořádání technoparty  jsou nesouhlas s postupem policie při CzechTeku 2005, nesouhlas s dosavadními výsledky šetření Inspekce ministra vnitra i nesouhlas se stanoviskem vlády k postupu policie.