Slavnostní ceremonii doprovodily skladby Josefa Haydna a Augustina Šenkýře. "Dnešní den je svědectvím toho, že Bůh miluje církev," zahájil svou řeč k věřícím Asztrik Varszegi, který působí jako benediktinský arciopat v maďarské Pannonhalmě. Kromě starších lidí, kteří v téměř zaplněném chrámu tvořili většinu přítomných, mu pozorně naslouchali i zástupci mladé generace a několik maminek s dětmi.

Církvi kostel nesloužil od roku 1941, kdy ho zabrali Nacisté

Ještě před zahájením obřadu měli možnost vidět uvnitř kostela také výstavu obrázků a fotografií, která připomíná pohnutou historii této církevní stavby. Kostel Panny Marie, sv. Jeronýma a českých patronů v benediktinském opatství přestal sloužit svému poslání v roce 1941, kdy areál Emauz zabrali nacisté pro německý Červený kříž.

Na konci války po bombardování kostel vyhořel a poté získal novou podobu se dvěma betonovými špičatými věžemi. "Za války jsem viděl kostel v troskách, pak tu byly jen prach a špína," popsal zpravodaji ČTK své vzpomínky třiašedesátiletý Eduard Adamec, jemuž bylo během náletů pět let. I když je prý spíš ateista, znovuotevření památky si nechtěl nechat ujít. "Já jsem starý Podskalák. Po těch šedesáti letech to chci vidět - i když nejsem věřící," poznamenal.

Součástí oslav znovuotevření kostela bude i koncert flétnisty Jiřího Stivína a dalších hudebníků, který se v prostorách chrámu uskuteční dnes od 17:00. Zazní na něm vokální a instrumentální skladby starých mistrů. V úterý a ve středu se pak bude konat konference Ústavu dějin a umění Akademie věd v refektáři opatství, která by měla přiblížit historii klášterního kostela i celého emauzského areálu.