Podle jeho slov by konečný verdikt v arbitráži měl padnout již na podzim.

Herda vychází z toho, že se arbitři v probíhajícím arbitrážním řízení kvůli zmařeným obchodům s krví znaleckým posudkem mohou, ale také nemusejí řídit. Podle všech právníků, které Právo včera oslovilo, je však prakticky jisté, že arbitrům při jejich závěrečném rozhodování bude znalecký posudek Ernst and Young sloužit jako klíčový důkaz.

"Arbitři nejsou posudkem vázáni, ale museli by mít opravdu velmi vážný důvod, aby k němu nepřihlédli či přiznali odlišnou částku," potvrdil Právu právník Richard Wagner z advokátní kanceláře Pokorný, Wagner a společníci.

Také další právníci se domnívají, že konečný verdikt arbitrů se nebude příliš lišit od posudku znalce, pokud nepřihlédnou k úrokům z prodlení. V tom případě by se celkové odškodné mohlo vyšplhat až na deset miliard korun.

Šance téměř nulová

Podle právníků, kteří znají arbitráže z rolí rozhodců, se šance státu, že uspěje a Šťávovi nebude muset nic zaplatit, rovná téměř nule. Mimo jiné proto, že rozhodci posudek zadali a obě strany sporu, tedy stát a Diag, se na renomované znalecké firmě Ernst and Young dohodly.

"Při arbitrážích se rozhodci přímo řídí takovým znaleckým posudkem v osmdesáti až osmdesáti pěti procentech všech případů," uvedl zdroj z Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře, který si nepřál být jmenován.

Šťáva má na odškodné nárok podle pravomocného rozsudku rozhodců z roku 1997. Ti však neurčili jeho výši. Poté, co stát Diagu už předloni musel zaplatit téměř 327 miliónů korun jako zálohu, se nyní rozhoduje o tom, kolik bude činit celkové odškodné.

Herda: Jsou to jen hypotézy

"Znalecký posudek řeší hypotetickým způsobem ekonomicky možné škody, které mohly Diagu vzniknout v období let 1992 až 2000, ovšem při splnění určitých podmínek. Například že by měl výlučné postavení na českém trhu s krevní plazmou," uvedl dále Herda.

Právní otázku, zda tomu tak skutečně bylo a jakou částku bude ČR muset zaplatit, ale Ernst and Young podle Herdy neřešila. "Tu bude řešit až rozhodčí senát," konstatoval.

Znalecký posudek se kromě zúčastněných stran nyní chystá prostudovat také ministerstvo zdravotnictví, jež dlouho hrálo v celém případu klíčovou roli. "Posudek má několik stovek stran, naši právníci na to mají deset dnů. Zatím tedy nemohu celou věc jakkoli komentovat," řekla Právu ministryně zdravotnictví Milada Emmerová.