"Návrh již také podpořila legislativní rada vlády," řekl v sobotu mluvčí ministerstva spravedlnosti Petr Dimun. Zákon má podle předkládací zprávy zavést náhradu nehmotné újmy, tedy určit odpovědnost státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

"Je to zejména z důvodu porušení práva na soudní řízení v přiměřené lhůtě, zakotveného článkem šest Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod," sdělilo ministerstvo.

Důvodem pro změnu v zákoně je to, že se ČR potýká s přílišnou délkou soudních řízení. Evropský soud pro lidská práva již v červenci 2003 dospěl k závěru, že v Česku neexistuje účinný prostředek nápravy nepřiměřené délky řízení. Tato situace přispívá ke vzrůstajícímu počtu rozsudků kvůli nepřiměřeným délkám soudních řízení.

Žalob na stát jsou tisíce

"Má-li ČR předcházet svým odsouzením, plnit závazky úmluvy a odlehčit Evropskému soudu, musí zakotvit v našich zákonech odpovědnost státu za nemajetkovou újmu, která vznikla nezákonným rozhodnutím či nesprávným úředním postupem," vysvětluje ministerstvo.

Počet žalob podaných na ČR k Evropskému soudu podle statistik neustále roste. Loni stoupl nejvíce ze všech zemí Rady Evropy. Žalobu podalo 1370 lidí, což je skoro o 430 více než předloni. Proti roku 2002 se zvýšilo jejich množství dokonce o 179 procent. V období let 1993 až 2004 prohrál český stát 41 sporů a vyhrál jediný. Deset soudů skončilo smírem a čtyři lidé svou žalobu stáhli. Naprostá většina případů se týkala nepřiměřené délky soudních řízení.