Ti, koho se zákon týká, budou muset informovat o tom, když koupí podíl v některé firmě, nemovitost, vezmou si úvěr nad 300 tisíc korun. Na zveřejnění takové informace budou mít třicet dnů. Pokud zákon projde dalšími čteními ve Sněmovně, což je velmi pravděpodobné, Senátem a podepíše ho prezident, bude veřejné například i společné jmění manželů vybraných funkcionářů.

Zákon se týká i šéfů ústředních státních orgánů, členů Komise pro cenné papíry, bankovní rady ČNB či Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a také všech krajských a obecních zastupitelů, kteří za funkci berou plat.

Pokud funkcionář informaci nepodá, hrozí mu pokuta 30 tisíc korun, pokud podá informaci nepravdivou a přijde se na to, může mu kontrolní komise dát pokutu až do výše půl miliónu.

Podle zákona také nebude moci politik nastoupit po skončení ve funkci nejméně tři roky do firmy, o níž předtím jako veřejný činitel rozhodoval.

Mírnější verze

Sněmovna už dříve schválila zákon o střetu zájmů, který byl mnohem přísnější. Zakazoval například obecním zastupitelům působit v organizacích, které zřizují obce. Zákon tak měl omezit korupci, v důsledku ale znamenal to, že obecní zastupitel nemohl být například ředitelem školy.

Se zákonen nesouhlasil Senát a kvůli procesnímu pochybení při schvalování ho posléze zrušil Ústavní soud. [celá zpráva]