Pokud by ve všech případech ÚS návrhu brněnského městského soudu vyhověl, přijde to stát na téměř 600 miliónů korun. Ústavní soudci odkázali na nutnost dodržení zásady nezávislosti soudců. Tu by podle nich okleštění jejich platů mohlo ohrozit.

Ústavní soud se přiklonil ke své argumentaci z roku 2003, kdy obdobně vrátil soudcům obecných soudů odebrané 13. a 14. platy za roky 2001 a 2002.

ÚS také argumentoval tím, že v daném období bylo přidáno všem oblastem státní správy. Okolnost tíživé finanční situace státu tak zjevně ztrácí opodstatnění, uvedl ústavní soudce Pavel Holländer.