Ministr neupřesnil, zda předloží změny obou zákonů nebo si vybere jeden z nich. V případě změny zákona o obcích by pořadatelé akcí, jako je CzechTek, museli splnit podmínky stanovené obcí a již by jim nestačil jenom souhlas majitele pozemku.

V případě změny zákona o shromažďování se Bublan obává, aby přísnější novela zbytečně nepoškozovala pořadatele například hudebních festivalů. Současný zákon o shromažďování se podle něj dotýká pouze politických akcí. "Je otázkou, zda to vztáhnout jen na akce typu CzechTek," řekl Bublan.

Ministr nadále trvá na tom, že zákrok vůči technařům byl oprávněný. Připustil ale, že ze strany policie mohlo docházet k jendotlivým prohřeškům. Bublan vyzval své oponenty, aby při útocích na policii opírali tvrzení o platné zákony.