Nejrozšířenější je studentský průkaz ISIC. Česko je jedna z členských zemí International Student Travel Confederation (ISTC) kde je nabídka slev nejširší. O všeobecném uznání mezinárodního průkazu ISIC svědčí fakt, že 17 našich vysokých škol přijalo ISIC jako alternativu průkazu vysokoškolského studenta.

Kromě ISIC se vydává mezinárodní učitelská karta ITIC, mezinárodní mládežnická karta IYTC (Alive), mládežnická karta EURO<26, hostelingová karta, telefonní karta. Získat je lze na pobočkách GTS International, v ČD centru, či u dalších 30 smluvních prodejců.

Držitelem ISIC karty se může stát žák/student středního odborného učiliště, střední, vyšší odborné nebo vysoké školy. Žadatel musí být starší 14 let. Výjimku tvoří studenti víceletých gymnázií (12 let). Vydání stojí 250 korun.

Karty ISIC jsou vystavovány ve všech pobočkách GTS international a dalších prodejních místech, jejichž přehled najdete na www.gtsint.cz/cz-gts-pobocky, respektive www.alive.cz/cz/Formulare/slevy. Podrobnosti na síti najdete na www.alive.cz; www.isic.org.

Přehled desítek slev v Česku pro studenty v dopravě, ubytování, zábavě, sportu a službách čtěte v pondělním Právu!