Má-li Česká republika v některých částech světa oprávněnou pověst korupčního ráje na zemi, pak je ovšem tento směšný rozsudek na místě, a docela charakteristický. 

V tomto týdnu prezident a premiér umožnili trestně stíhat ústeckého soudce Berku v souvislosti s kauzou Union banky. Docela se bojím, aby se časem neukázalo, že soudců hrajících se zákony malou domů je víc, že je jich dokonce hodně. Jestli se něco podobného ve vysokých politických kruzích tuší, pak tam musí panovat zděšení. Soudci jsou ústavní činitelé, garantují právo, jsou (vyjímaje prezidentskou milost) jeho konečnou institucí, a masívnější výskyt nezákonného jednání zrovna mezi nimi by mohl způsobit politické otřesy.

Před zákonem jsme si sice všichni rovni, ale někteří lidé už z povahy své práce musí být před zákonem ještě rovnější, prostě jako pravítko. U nich se totiž předpokládá, že zákon nejen ctí, ale taky ochraňují. Dopustí-li se korupce například hostinský, je to odsouzeníhodné, učiní-li totéž policista, nebo nedej pánbůh soudce, není daleko do vyhlášení poplachu. V takovém případě je ohrožen právní systém státu, když sloupy jej podpírající se začínají naklánět.

Pokud jde o soudce, jejich doživotní neodvolatelnost považuji za ústavní luxus, který si vzhledem k realitě naše společnost nemůže dovolit. Taková přízeň ústavy jako by předpokládala, že všichni představitelé soudcovského stavu jsou automaticky lidé charakterově čistí a odborně zdatní, a navždy takovými zůstanou. Jenže život sám ukazuje, že tomu tak není. Že nestačí zbavit se řady soudců lidí až příliš spjatých s totalitním režimem, když jsou pak nahrazeni soudci "čistými", jenže mladými, bez potřebných životních zkušeností.

Soudce dnes mohou v kárném řízení zbavit funkce sami jeho kolegové, konkrétně kárný senát vrchního soudu, proti jehož rozhodnutí se lze odvolat ke kárnému senátu Nejvyššího soudu. Jsou to zdlouhavé procedury. Proto jsem přesvědčen, že navíc by měl existovat systémový nástroj, jímž budou soudci ve funkcích periodicky, třeba jednou za pět, nebo za deset let potvrzováni. Až bude Parlament ČR měnit ústavu, postavením soudců by se měl zabývat přednostně.

PRÁVO 18. dubna 2003