"Opatření jsme posílili po útocích v Londýně 7. července, přičemž nyní není důvod na nich nic měnit," prohlásil včera ministr vnitra.

Připomněl, že důležité budovy a dopravní tepny střeží zesílené policejní hlídky, což je v dané situaci postačující.

Bublan poznamenal, že pokud by bylo potřeba bezpečnostní opaření ještě posílit, vnitro by zareagovalo operativně. Podle něj nebyla svolaná ani bezpečnostní rada státu, jejímiž členy jsou představitelé vnitra, obrany, zahraničí, zdravotnictví, dopravy a průmyslu a další činitelé.

Ministr vnitra přesto na dnešní odpoledne svolal preventivně krizový štáb, jehož členy chce vyzvat k tomu, aby zanalyzovali dosavadní opatření a případně navrhli co zlepšit. Přítomni mají být vedle zástupců jednotlivých resortů také představitelé zpravodajských služeb, hasičského záchranného sboru či Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.