Klaus tak reagoval na Paroubkovo vyjádření, že prezident patrně nepochopil podstatu jeho smířlivého gesta a tím, že ho odmítl, se dostal do jedné společnosti se sudetoněmeckým spolkem v Rakousku.

"Zaprvé tomu rozumím velmi dobře. Zadruhé jeho slova považuji za mimořádně drzá. Mám pocit, že už ztratil veškerý rozum," řekl dnes Klaus televizi Nova.

Novinářům poté Paroubek na cestě z Vídně do Prahy sdělil, že na takovéto úrovni reagovat nebude. "To si musejí občané České republiky udělat úsudek sami," uvedl.

Paroubek zachovává dekorum

Podle Paroubka není dobré ani důstojné, když si vysocí ústavní činitelé takovýmto způsobem vyměňují názory přes média. "Já zachovávám dekorum," uvedl. Zopakoval, že konečná podoba gesta zatím není známa, a dodal, že je také předčasné hovořit o odškodnění.

Slovní přestřelku mezi Hradem a vládou spustilo Klausovo odmítnutí vstřícného usmiřovacího gesta k sudetským antifašistům, které Paroubek plánuje. [celá zpráva] Návrh na jejich odškodnění Klaus v tisku označil za nezodpovědný, nešťastný a mimořádně nebezpečný a přirovnal ho k otevírání Pandořiny skříňky. [celá zpráva]

Premiér poté usoudil, že prezident nepochopil podstatu návrhu na odškodnění sudetských antifašistů, protože se odvolával na česko-německou deklaraci, která se týká odsunutých sudetských Němců.

Rakouský landsmanšaft se zastal Klause

Rakouský landsmanšaft odmítl Paroubkovo gesto jako snahu o rozdělení "masy sudetských Němců na dobré a zlé, což je zcela pravdě se příčící oddělování". Dnes navíc ocenil českého prezidenta za to, že "jediný rozeznal nebezpečí" takových debat. [celá zpráva]

Snahu učinit gesto vůči sudetoněmeckým antifašistům dnes naopak ve Vídni ocenil rakouský kancléř Wolfgang Schüssel. Podle kancléře je důležité, že se poprvé vůči německé menšině neuplatňuje princip kolektivní viny.

"Je to poprvé, co rozlišujeme mezi jednotlivci. Dříve, za komunistické éry, byl princip kolektivní viny... někteří lidé se stali (po válce) oběťmi, aniž se něčeho dopustili," řekl Schüssel po jednání s Paroubkem.