"Žalovaný, který požadovaný majetek nabyl v roce 2000, není osobou, na níž se lze domáhat vlastnických práv," okomentoval rozsudek soudce Vít Záveský. Soudce se nezabýval oprávněností restitučních požadavků Rakušanky Kammerlanderové požadující kromě řady nemovitostí státní zámek Hrubý Rohozec u Turnova.

"Myslím, že soud se potáhne dalších deset let. Je pro mě vyčerpávající, sem každou chvíli jezdit pět set kilometrů z Vídně. Ztrácím čas a peníze. Průtahy mě přiměly oslovit evropský soud ve Štrasburku," okomentovala reprízu letos čtrnáctiletého restitučního sporu právnička Kammerlanderová odhodlaná se proti pondělnímu rozsudku odvolat.

"Soud vyšší instance může dospět k jinému názoru. Zůstává mj. žaloba na město Turnov. Nevím, jak se soud zachová, když město požadované pozemky dávno nemá," konstatoval právník Kammerlanderové Felix Nevřela hodlající vzdor prvotnímu neúspěchu ve sporu pokračovat. "Zbylých devatenáct žalob nemůže dopadnout jinak," předjímá jedem ze zasvěcených právníků.

Turnov prodávat nepřestal

Turnov podle Nevřely řadu Walderodovými restitucemi zatížených pozemků v minulosti nezákonně prodal. "Zbývá asi šest hektarů. Oproti minulosti ale nyní postupujeme formou dohody s budoucím vlastníkem a restituenty," přiblížil starosta Turnova Milan Hejduk (nezávislý).

Trojdohodu, kdy dva díly zisku z prodeje bývalého Walderodova majetku připadnou městu a jeden díl restituentce, která mimosoudní cestu preferuje, ostře kritizuje šéf petičního výboru Walderode a bývalý turnovský místostarosta Josef Kunetka (Volba pro město).

Město při předchozích prodejích nepochybilo

"Město při předchozích prodejích nepochybilo. Walderodovy požadavky jsou v rozporu s Benešovými dekrety. Na prodejích dnes město jeden díl tratí," tvrdí Kunetka, podle něhož protistrana hraje pouze o čas s cílem dospět k mimosoudním dohodám. "Chtějí získat alespoň něco z požadovaného majetku," podotkl Kunetka.

Restituce rodu Walderodů v březnu 2003 jednoznačně zamítl Pozemkový úřad v Semilech. "Hlavním důvodem bylo Walderodovo členství v Henleinově SdP,"sdělil šéf restituční agendy Josef Kozák. "Moje požadavky jsou oprávněné.Lidé z okruhu Josefa Kunetky právní věc zpolitizovali," kontruje Kammerlanderová, požadující majetek odhadovaný Nevřelou na zhruba 120 miliónů korun. Hodnoty sto miliónů korun ovšem podle odborníků dosahuje pouze zámecký mobiliář na Hrubém Rohozci.