Další omilostněnou je Kateřina Štroblíková. Prezident jí tak prominul 25 dní nepodmíněného trestu. Byla odsouzena k padesáti hodinám obecně prospěšných prací, respektive 25 dnům odnětí svobody nepodmíněně.

"Prezident přihlédl k faktu, že odsouzená dobře pečuje o své několikaměsíční dítě a výkon trestu by nepřiměřeně tvrdě dopadl právě na ně," sdělil Hájek.

Janě Císařové zase Klaus prominul pětiměsíční trest za zanedbání povinné výživy. "Po rozvodu byly její dvě dcery svěřeny do péče otce. Z nového manželství se jí narodilo další dítě a dcery jsou nyní opět v její péči. Prezident milost udělil z rodinných důvodů a přihlédl k tomu, že žádost rovněž doporučil ministr spravedlnosti," vysvětlil Hájek.

Dostal řidičák, podmínka mu zůstala

Milosti se dočkal i Milan Černý, ovšem jen částečně. Prezident mu prominul jen zbytek trestu zákazu řízení motorových vozidel. Podmíněný tříletý trest odnětí svobody mu zůstává. Je invalidní a s manželkou se stará o čtyři děti, z nichž jedno je plně invalidní a musí je vozit na pravidelné rehabilitace.

Mykyta Halkinov se dočkal prominutí trestu vyhoštění. "Do Česka přijel s rodiči v jedenácti letech. Ukončil zde základní vzdělání a studuje učební obor s maturitou. V současné době žije v domově mládeže, protože o nynějším pobytu jeho rodičů není nic známo. K žádosti o milost se připojili také sociální pracovnice, ředitel učiliště a občanské sdružení Organizace pro pomoc uprchlíkům," uvedl Hájek.

Za dobrý skutek může zůstat v Česku

Stejný trest Klaus prominul i Maksimu Kesarevovi. Ten byl odsouzen za maření výkonu úředního rozhodnutí na šest měsíců nepodmíněně a k vyhoštění do roku 2007. Přes zákaz pobytu se totiž zdržoval na území ČR. Trest si už ve vězení odpykal. Prezidenta zřejmě oblomil svým dobrým skutkem.

"Ženu, která si v zimě zlomila nohu, odnesl několik kilometrů k lékařské pomoci a tím jí pravděpodobně zachránil život," sdělil Hájek.

Andreje Růžičkové prezident republiky milostí prominul zbytek trestu odnětí svobody. Byla odsouzena za padělání příkazu k úhradě na šest let nepodmíněně. Dopustila se toho v roce 1995 a vykonala již více než polovinu trestu. Odsouzená pečuje o dceru, která letos nastoupí do první třídy.

Důchodci se synem měli krátit daň

Kamilovi Bačevskému prezident milostí zkrátil šestiletý trest odnětí svobody na jeden rok. Padělal šest bankovek. Vykonání celého trestu by prý mělo nepřiměřeně tvrdý dopad na jeho rodinu.

Prezidentským zásahem je zastaveno stíhání Marie a Františka Vítkových. Se svým synem se měli dopustit trestného činu zkrácení daně. "Syn stíhaných však roce 1998 zemřel při autonehodě. Prezident přihlédl rovněž k tomu, že stíhaným je 83 a 81 let. Žádosti o milost doporučil ministr spravedlnosti," tvrdí Hájek.

Přímo z vězení odchází Roman Reiss. Na jeho bankovní účty byly jinými osobami poukázány podvodným způsobem platby. Byl odsouzen na sedm roků a devět měsíců odnětí svobody nepodmíněně. Reiss již vykonal více než polovinu trestu a z činu prý neměl žádný osobní prospěch.

Martinu Škodovi zase prezident prominul sedmiměsíční trest odnětí svobody. Byl odsouzen za to, že se nedostavil k přezkumnému řízení na vojenskou správu. Nyní se léčí na psychiatrii.