Novela také jednoznačně stanoví, že sněmovní komise má právo kontrolovat jak odposlechy povolené soudy, tak i státními zástupci. Dosavadní zákon to podle členů sněmovní komise jednoznačně nestanovil.

Klaus také podepsal zákon o Vojenském zpravodajství. Ten umožní oficiální vznik jedné armádní tajné služby, která bude podléhat parlamentní kontrole. Jednotná armádní zpravodajská služba ponese jméno Vojenské zpravodajství a zahrne kontrarozvědku a rozvědku.

Novinkou je mimo jiné to, že vznikem jedné služby se pod parlamentní kontrolu dostane i vojenská rozvědka. Poslanci zatím mohli kontrolovat jen vojenskou kontrarozvědku, což by mohli dělat i nadále. Rozvědku dosud ale kontrolovat nemohli.

Omezení stavebním spořitelnám

Podle novely dalšího zákona, který Klaus dnes podepsal, budou mít stavební spořitelny jen omezenou možnost měnit poplatky za vedení účtů stavebního spoření. Novela je reakcí na kritiku, podle níž klienti musejí stavebním spořitelnám platit vysoké a měnící se poplatky.

Součástí novely je také ustanovení, podle níž si spořitelny nebudou moci ponechávat úroky ze zálohy státní podpory na stavební spoření. Podle novely úroky mají náležet klientovi den poté, co spořitelna zálohu od ministerstva financí obdržela.

Novela zákona o stavebním spoření doznala během schvalovacího procesu jedné významné změny. Z návrhu zákonu totiž vypadlo ustanovení, podle něhož by se v případě převodu smlouvy o stavebním spoření na jinou stavební spořitelnu převáděly sečtené vklady, státní podpora, úroky z vkladů a úroky z připsaných záloh státní podpory snížené o daň z úroků a o úhrady účtované spořitelnou. Nárok na státní podporu by se tak při pokračování spoření u jiné spořitelny zachoval.

Další změny

Prezident podepsal i novelu zákona, která předepisuje převod některých pravomocí z valné hromady na komoru komoditní burzy. Ze schváleného zákona vyplývá, že z valné hromady na burzovní komoru se mají přenést pravomoci usnášet se o burzovních pravidlech, rozhodovat o výši a lhůtě splatnosti členských příspěvků a zápisného a stanovení burzovních poplatků.

Další novinkou je, že přímo součástí zákona o komoditních burzách je ustanovení, podle něhož je na těchto burzách možné obchodovat se zemědělskými skladními listy. Nyní tuto věc řešily jiné zákony.

Také novelu zákona o barvení a značkování uhlovodíkových paliv a maziv prezident Klaus podepsal. Ta upřesňuje výčet osob, které mohou nebo musejí zajišťovat barvení a značkování určených paliv a maziv a ukládá ministerstvu průmyslu a obchodu vydat vyhlášku, v níž stanoví seznam ropných výrobků, které nesmějí být barveny ani značkovány. Jde například o pohonné hmoty a petroleje.

Česká obchodní inspekce letos při kontrolách zjistila, že čerpací stanice prodávají nekvalitní pohonné hmoty včetně nafty ředěné topným olejem. Některé vzorky nafty podle odborníků obsahovaly až 30 procent levnějšího těžkého topného oleje a v benzinu byly zase objeveny technické benziny.