"Setkávají se tam hlučné skupinky místních obyvatel, které se mnohdy baví za doprovodu hudebních nástrojů," sdělil mluvčí radnice Jiří Ondrášek. Dodal, že strážníci chtějí Romům najít nové místo a případně vytvořit jednoduché posezení mimo zástavbu, kde by se mohli bavit a přitom by nikoho nerušili.  

Částečného zlepšení se podařilo dosáhnout represivními kroky. V několika případech už úředníci odmítli lidem vyplácet sociální dávky, protože dítě žadatele nechodilo řádně do školy. "Podle zkušeností pracovníků odboru sociálních věcí teď rodiče důkladněji dohlížejí na to, aby děti nechodily za školu," řekl Ondrášek.

Komise pro řešení problémů takzvané západní lokality připravuje i diskuse za účasti romského poradce, terénní sociální pracovnice, zástupců radnice a městských strážníků. "Lidé dobře znají svá práva, méně už povinnosti, které vyplývají z platných zákonů a městských vyhlášek," vysvětlil Ondrášek.

Dalším krokem k nápravě má být nástup tří pracovníků, kteří zde budou v rámci výkonu alternativních trestů uklízet.

Do západní lokality patří ulice Rýmařovská a Dlouhá a jejich okolí. Dříve zde byla kasárna sovětských vojsk, po revoluci město část objektů přebudovalo na malometrážní byty. V dalších budovách už působí několik podnikatelů a město chce přilákat další firmy.

"Nejdůležitější bude změna vztahu lidí k tomuto prostoru. Dříve byla kasárna symbolem zla a bude těžké přesvědčit obyvatele Bruntálu, že jejich využití by mohlo být velkou příležitostí pro budoucnost města," řekl  student Slovenské technické univerzity v Bratislavě Radomír Krkoš, který se podílel na přípravě studie využití kasárna.