To je měsíčně 10 500 až 13 500 Kč. Sociálnězdravotní lůžko nebude nahrazovat domovy důchodců ani léčebny dlouhodobě nemocných (LDN). Pouze je doplní.

Jde o nový druh služby. Na LDN budou dál bezplatně ležet pacienti, kteří nezbytně potřebují denní zdravotní péči. Na sociálním lůžku pak ti, kteří tuto péči nepotřebují, ale nemá nebo nechce se o ně nikdo starat. O umístění na sociální lůžko rozhodne komise, kterou nemocnice ustaví.

"Částka za sociální lůžko ještě nebyla přesně stanovena ani přesně určena. Vychází se ale z nákladů na takové lůžko, které by byly zhruba 700 korun za den," informovala Právo ve čtvrtek ministryně zdravotnictví Milada Emmerová.

Přestože je návrh zatím tajný, Právu se podařilo získat, že z částky 700 korun na lůžko a den by pacient platil: 150 Kč za den na tzv. hotelové služby - tedy ubytování a stravu a 200 až 300 Kč za den na poskytnutou sociální péči.

Další peníze, 150 až 200 Kč, by denně šly z veřejných rozpočtů krajů a 100 korun by na toto lůžko bylo denně hrazeno ze zdravotního pojištění. "Méně solventní pacienti by platili méně, ti movitější více," řekla Emmerová.

Dodala, že by se to týkalo i lůžek v léčebnách dlouhodobě nemocných (LDN), kde pacienti také často nepotřebují léčebnou, ale především sociální péči.

Rodiny odkládají staré členy

"Často jsme svědky, že rodina nebo nejbližší starého občana odkládají do nemocnice na LDN, kde se nic neplatí, a přitom se o něj mohou doma postarat. To však nedělají. Neopomenou však si do nemocnice přijít pro jeho penzi," řekla Emmerová.

O starého člověka by se především měla postarat jeho rodina, a když bude muset za takovéto lůžko připlatit, je větší pravděpodobnost, že starý člověk se vrátí do svého přirozeného domácího prostředí.

Nutné změny zákonů

Zavedení sociálně-zdravotního lůžka předpokládá zákonnou úpravu, a není tedy vůbec jisté, zda poslanci a senátoři připravovaný návrh zákona schválí. Pokud ano, v nemocnicích by vznikala oddělení, kam by tito pacienti pak byli soustředěni. "Každá nemocnice by si mohla takový útvar vytvořit sama podle vlastního uvážení," řekla Emmerová. O sociálně-zdravotním lůžku už před dvěma roky uvažovala i tehdejší ministryně zdravotnictví Marie Součková. Vycházela také ze solventnosti pacienta s tím, že by mohl platit 100 Kč za den. Tehdy ale návrh nebyl projednáván ani schválen.

Emmerová si od nového typu lůžka, které vznikne ze zrušených akutních lůžek, jež nemocnice tolik nepotřebují, slibuje širší péči o starší generaci. Vzhledem k tomu, že obyvatelstvo stárne, dá se předpokládat, že počet těchto lůžek bude rok od roku stoupat.