Ideální varianta penzijních změn podle týmu neexistuje. "Neexistuje 'oběd zdarma'. V důchodovém systému a jeho reformě je vždy 'něco za něco'," uvedli experti. Podle nich je nynější soustava zranitelná a riskantní pro občany i stát.

Český důchodový systém by měl bez dluhů vydržet ještě 20 let. Podle týmu to však neznamená, že je dlouhodobě udržitelný. Potřebuje tedy zásadní reformu, pouze úprava parametrů nestačí.

Česká společnost totiž stárne. Lidé nad 60 let tvoří asi pětinu populace. Za 60 let jich bude víc než třetina. Těch, kteří budou pracovat a na penze přispívat, současně ubude. Nepříznivý demografický vývoj by měl vrcholit kolem roku 2050, poté by se měla situace mírně zlepšit a ustálit.

Větší šanci na úspěch mají podle expertů průběžně financované systémy, s nimiž počítají všechny parlamentní politické strany. Ani příchod velkého množství cizinců v budoucnu však nezmění to, že výdaje penzijní soustavy kvůli stárnutí populace značně porostou.

Stabilitu systému lze zvýšit podle expertů růstem daní nebo přesměrováním stávajících daní do penzijní soustavy. Zvýšení ale sníží příjem aktivním generacím, měly by méně peněz. Přesunuté daně by navíc chyběly jinde ve státním rozpočtu.

Zaměstnanost starších

Reforma by se proto měla podle expertů soustředit na výdaje. Dodávají, že udržitelnost systému zvýší růst věkové hranice pro odchod do penze. Připomínají i prodlužování lidského věku. Doba pobírání důchodu se tedy nezkrátí. Nutné bude zajistit dost míst pro starší osoby na trhu práce.

Stát by měl být také zdrženlivý při valorizacích penzí, odčerpávají peníze ze systému. K poklesu důchodů či ke schodku soustavy by vedlo i zvýšení důchodů lidem s vyššími platy. Snížení míry solidarity by pak část důchodců vehnalo do chudoby.

Expertní tým připomíná, že o podobě reformy musejí rozhodnout politici. Měli by odpovědět na to, jak zajistí udržitelnost systému, rozloží financování penzí, vyřeší mezigenerační nespravedlnosti v placení do systému a stanoví míru solidarity.

Varianta ČSSD počítá s osobními účty. Výše odvodů by se promítla do výše penze. Podle lidoveckého modelu by se lidé mohli rozhodnout, zda státu dají celé odvody, nebo jejich část svěří fondům. Důchod od státu by pak byl nižší. Podobný návrh mají i unionisté, připojištění ale zvyšují. ODS staví na rovném důchodu, kdy by odvody státu klesly. Státní penze by byla pro všechny stejná, a to kolem životního minima. Lidovci a občanští demokraté již začali své návrhy slaďovat. Komunisté by systém neměnili, upravili by jen parametry.