Sobotka to prohlásil v sobotu ve Washingtonu, kde se zúčastní jednání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Vláda tyto návrhy zpracuje do konce roku do podoby zákonů a postupně je bude předkládat Sněmovně ke schválení.

Do roku 2005 by se podle Sobotky měl u daně z nemovitostí zavést systém zaměřený na hodnotu pozemku podle cenové mapy. To by vedlo ke zvýšení daně a k posílení rozpočtů obcí, protože tato daň by zůstala v jejich příjmem. Změna daně z nemovitosti by se zatím nedotkla budov. I v tomto bodě došlo ke koaliční shodě.

Shodu se ale nepodařilo najít v názoru na spotřební daně z pohonných hmot a otevřená je i otázka daní z příjmů fyzických osob. Daň z přidané hodnoty se ale bude v rámci harmonizace daňové soustavy se stavem Evropské unie posunovat ze snížené (5%) k základní sazbě (22%) mimo například stavebních prací v bytové výstavbě, kde si ČR vyjednalo u EU výjimku.

Sobotka současně upozornil, že Světová banka, která zajišťuje některé expertní programy pro Českou republiku, kritizovala dohled ČR nad pojišťovnami a penzijními fondy.