Služby elektronických komunikací by podle rozhodnutí vlády za krizových stavů mohli poskytovat i konkurenční operátoři Telecomu, kterým to bude ukládat Český telekomunikační úřad.

Vláda jmenovala Telecom národním operátorem pro účely krizového plánování a spolupráci s NATO v roce 2002. Ministerstvo dopravy a spojů, které návrh předkládalo, zdůvodňovalo jmenování firmy mimo jiné možností zvýšit její hodnotu před privatizací. Usnesení se ale dostalo do rozporu s novým zákonem o elektronických komunikacích a pravidly EU. Mimo jiné popírá princip liberalizace a významu konkurenčního prostředí.

Ministři schválili technické změny v sestavování rozpočtu, od které si slibuje vyšší čitelnost rozpočtu. Peníze budou nově uspořádány v takzvaných výdajových blocích. Bloky budou obsahovat celkové výdaje na určitou činnost ministerstva nebo jiného úřadu, a to včetně mezd nebo investic. Zároveň bude u každého bloku uvedeno, jaké cíle se utrácením peněz sledují, za jak dlouho by měl být cíl splněn a kolik to bude stát. Úspěchy v plnění cílů pak budou podmínkou pro přísun dalších peněz. Naplno by měl nový systém fungovat od roku 2009.

Vláda projednala i kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu, který se týkal Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami a Zajišťovacího fondu družstevních záložen. Podle Radka Němečka z tiskového oddělení ministerstva financí zjištění NKÚ ukazují, že v letech 1997 až 2004 nebyla zjištěna žádná závažná pochybení.

NKÚ prý ve své zprávě poukazuje na nedokonalost současné právní úpravy, podle které byla především nevhodně nastavena výše příspěvků družstevních záložen do zajišťovacího fondu a zvolen nefunkční způsob financování ÚDDZ. Kontrolní úřad však nenavrhuje žádná opatření k nápravě, protože stát již připravuje integraci státního dozoru nad finančním trhem do jedné instituce.