"Někdo musel velmi dobře vědět, že na účtu ČSOB, který nikdy nepatřil ministerstvu financí, leží přes osm let bez povšimnutí 1,5 miliónu dolarů," řekl Právu.

Šlo o těžko vymahatelnou starou pohledávku, ze které měla najatá firma Anper, pokud se jí tyto peníze podaří vydobýt, získat 95 procent z této sumy, tedy asi 46 miliónů korun, a stát pět procent, tedy asi 2,3 miliónu korun. Podle Zelinky šlo o obvyklou deblokační transakci i odměnu u dluhů, která se dlouhodobě nedaří vymoci.

"V roce 2000, kdy jsem na finance nastoupil, se ve výkazech stále objevovalo, že Peru dluží ČR 1,5 miliónu dolarů. Peruánská strana to ale stále popírala. Proto jsem najal firmu Anper, jejíž pracovníky jsem znal dlouhá léta a věděl jsem, že s prací v Jižní Americe mají dvacetileté zkušenosti," vysvětlil Zelinka.

Peru v devadesátých letech Česku skutečně dlužilo přes 380 miliónů korun. Ty ovšem v rozmezí let 1994-96 prostřednictvím firmy J. P. Morgan Guaranty Trust státu zaplatilo. V témže období se na účtu vedeném u ČSOB objevila částka 1,5 miliónu dolarů jako poslední doplatek peruánského dluhu. "Ta se ovšem v bilanci ministerstva financí nikdy neobjevila," řekl Zelinka.

V roce 2002 firma Anper ministerstvu oznámila, že se jí podařilo peníze z peruánského dluhu vydobýt. Na speciálně zřízený účet u HVB Bank však nepřišly z Peru, ale z účtu ČSOB, kde ležely asi od roku 1996. Tedy v době, kdy byl ministrem financí Ivan Kočárník (ODS).

Na scéně se objevil anonym

V roce 2004 přišel na úřad vlády anonymní dopis, který upozorňoval, že deblokace peruánského dluhu nebyla v pořádku. Ministr financí Bohuslav Sobotka proto nařídil vnitřní audit. Ten prokázal, že peníze, které přišly na účet HVB Bank, nebyly poukázány z Peru, ale z osm let spícího konta u ČSOB, o kterém na financích nikdo oficiálně nevěděl. Firma Anper si tedy vzala odměnu z peněz, které nevymohla. Peníze na kontě u ČSOB již dávno patřily v plné výši státu, který o nich ale nevěděl.

O čem se spekuluje

Okolo problematické finanční operace se samozřejmě vyrojilo mnoho spekulací. Fakt, že anonymní dopis, který odstartoval celou aféru, byl nejdříve adresován tehdejšímu premiérovi Stanislavu Grossovi, mohl být "prověrkou", zda bude upřímně bojovat za očistu od nepoctivého jednání.

Mohlo jít o pokus zdiskreditovat Grosse, zda není ochoten něco přikrýt. Podle dalších spekulací může jít o zastřený útok na ČSOB a její roli v souvislosti s kauzou IPB.

Na ministerstvu financí jsou v současné době nejvytíženější kontroloři. Ministr financí totiž nařídil hloubkovou kontrolu všech deblokací zahraničních pohledávek za zhruba 250 miliard korun za posledních pět let

Policie vstoupí do případu příští týden

Případ bude nyní vyšetřovat protikorupční služba policie. "Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality v tomto případě již obdržel podnět a bude se celou věcí zabývat," potvrdil Právu mluvčí policejního prezidia Zdeněk Zelenka. Odmítl však poskytnout jakékoliv další informace.

"Trestné činy vyšetřuje policie. Pokud ale trestné činy souvisejí s ohrožením ekonomických zájmů státu, vstupuje do hry i Bezpečnostní informační služba. O konkrétních případech, kterými se zabýváme, nemůžeme mluvit. Tím by naše práce skončila. Mohu ujistit, že oblast významných ekonomických zájmů státu patří mezi naše priority. Je to úsek, který velmi bedlivě sledujeme," odpověděl v pátek na dotazy Práva mluvčí BIS Jan Šubert.