Kouřit by se od příštího roku nesmělo - proti dosavadním zákazům - i ve veřejných úředních budovách a na zastávkách veřejné hromadné dopravy. Již nyní se nesmí s výjimkou vyhrazených míst kouřit ve školách, zdravotnických zařízeních, divadlech, kinech, výstavních sálech a sportovních zařízeních, na pracovištích, kde spolu pracují kuřáci s nekuřáky, na schůzích a poradách.

Obce budou moci tak jako dosud vyhláškou omezit prodej alkoholu v určitých místech a hodinách. Naopak zákon povolí příležitostný prodej rozlévaného alkoholu při výjimečných akcích, jako např. vánočních trzích či poutích.

Pokuty až 30 tisíc

Zákon také pamatuje na zpřísnění sankcí za porušení zákona. Tak například za zřejmě nečastější přestoupení zákona, tj. kouření na místech, kde je to výslovně zakázáno, bude hrozit postih až 1000 korun. Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která např. umožní kouření na místech, kde je zakázáno, má hrozit pokuta až do 50 tisíc Kč nebo zákaz činnosti až na dva roky.

Kdo prodá jednotlivé cigarety, měl by být pokutován 10 tisíci Kč. Až 20 tisíc má zaplatit ten, kdo prodá tabákový výrobek nebo alkoholický nápoj v zařízení nebo na akci určených dětem a mladistvým.

Až 30 tisíc korun pak má hrozit tomu, kdo "prodá, podá nebo jinak umožní užití tabákového výrobku osobě mladší 18 let nebo neodepře jejich prodej fyzické osobě, o níž lze mít pochybnost, že splňuje podmínku věku".

Vláda si slibuje větší produktivitu práce

Návrh, aby zákon dostala vláda zpět k přepracování, podpořilo 70 poslanců z ODS a KSČM, což nestačilo. Zejména poslanci ODS v zákonu vidí zásah do osobních svobod občanů větší, než je nutný.

Vláda si naopak od zákona slibuje mj. snížení výdajů na léčbu chorob vyvolaných kouřením. Jak uvedla ministryně zdravotnictví Marie Součková, v ČR bylo např. v roce 1999 vynaloženo na jejich léčbu téměř 23 miliard korun. Podle vlády by měla klesnout i trestná činnost páchaná pod vlivem alkoholu či pod vlivem drog. Vláda se navíc domnívá, že nižší spotřeba tabákových výrobků a alkoholu pozitivně ovlivní i produktivitu práce. Lidovec Josef Janeček připomněl, že na následky kouření v ČR umírá denně 60 lidí denně.