Způsobila to zhruba dvoukilometrová pomalu jedoucí kolona vozidel, která se kvůli protestu vytvořila a omezovala příjezd na letiště. Taxikáři protestovali proti novému řešení příjezdů před terminál.

Česká správa letišť (ČSL) od středy zavedla nový způsob řešení dopravy před terminálem. Přímo před hlavní budovu nyní mají přístup pouze vozidla se zvláštním povolením, soukromé osobní vozy tam nesmí. Vjezd mají povolena například hotelová vozidla, vozy zásobování a smluvní přeprava. Taxikáři před terminál jezdit nemohou.

Důvodem změn jsou bezpečnostní opatření a také snaha o zvýšení plynulosti provozu před přetíženým terminálem. ČSL chce, aby řidiči více využívali parkoviště a neblokovali prostor před letištní halou.

Řidiči, kteří doprovázejí cestujícího k odletu, mohou u letiště parkovat deset minut zdarma. Pro dlouhodobější parkování je určena budova Parkingu C, kde stojí jedna hodina 50 korun.

Správa letiště počítá s tím, že nový systém může zpočátku dopravu na letišti zkomplikovat. Cestujícím proto doporučuje, aby si při odletu nechali alespoň dvouhodinovou časovou rezervu.