V ČR předloni pracovalo podle ČSÚ více než 9700 prostitutek. Nejvíce vydělali provozovatelé prostituce v klubech, a to přes 6,7 miliard korun.  Zde je evidováno také nejvíc prostitutek (včetně eskort servisu),  a to 6234. Priváty, kde pracuje 2 800 žen, svým majitelům vydělaly 1,7 miliardy korun.

Výdělky z prostituce tvořily v roce 2003 společně s obchodem s drogami a pašováním alkoholu a cigaret podle zprávy ČSÚ dokonce až 0,5 procenta HDP. Zatímco příjmy z prostituce se do HDP počítají, obchod s drogami a pašování v něm zatím nejsou.

Zdrojem pro odhady statistiků jsou ministerstvo vnitra a nezisková organizace Rozkoš bez rizika.

Odhad počtu prostitutek a jejich výdělků v r. 2003
Počet prostitutek Výdělky z prostituce (mil. Kč)
Kluby, eskort servis 6 234 6 737
Priváty 2 807 1 725
Na ulici 700 256
celkem 9 741 8 718

Podle nich putovalo zhruba 400 miliónů korun vydělaných prostitucí do zahraničí, a to díky cizím prostitutkám pracujícím v Česku. Pro ně tato částka představuje asi desetinu jejich výdělku, uvádí zpráva.

Drogy za 8 miliard

Češi v roce 2003 podle odahů spotřebovali drogy za 7,9 miliardy korun. Z toho si sami pro sebe vypěstovali či vyrobili drogy za 1,3 mld. Celková produkce drog v ČR činila 3,9 mld. korun. Ze zahraničí se dovezly drogy za dalších 687 miliónů korun.

Nepoměr mezi výší dovozu a celkovým objemem je dán rozdílnou čistotou mezi dovezeným (koncentrovaným) a distribuovaným (ředěným) zbožím a z toho plynoucí marží distributorů. Ta v roce 2003 činila 3,3 mld Kč. Nejužívanější drogou byly marihuana a hašiš. Odhadem se jich spotřebovalo 10 a půl tuny.

Počet uživatelů drog v 2003 a jejich spotřeba
Počet uživatelů Spotřeba drog
Marihuana, hašiš 890 069 10 502 669 gramů
Extáze 201 090 1 124 919 kusů
LSD 82 910 272 784 kusů
Pervitin 95 576 3 654 603 gramů
Heroin 27 422 2 220 511 gramů

Zdrojem pro tyto odhady ČSÚ jsou data z celopopulačního průzkumu GENACIS a ze školní studie ESPAD provedených v letech 2002 a 2003 Psychiatrickým centrem Praha ve spolupráci s Lékařským informačním centrem. Počet uživatelů drog, kteří nějakou drogu v roce 2003 užili alespoň jednou, činí podle Národního monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti přes jeden milión lidí.