Podrobnosti, kde je ještě na veřejných VŠ volno, přináší čtvrteční Právo ve své mimořádné příloze Jak se ještě dostat na školu.

Školné se platí nejen na soukromých vysokých školách, ale i na všech vyšších odborných školách (VOŠ) a v některých programech veřejných vysokých škol. Na VOŠ se pohybuje od 2500 korun do 50 tisíc korun ročně, na soukromých vysokých školách od 18 tisíc do 150 tisíc korun za rok.

Šance na přijetí jsou zde však až na několik výjimek výrazně větší než na veřejných vysokých školách. Mnohé privátní školy berou téměř všechny přihlášené uchazeče.

Ve studiu se ovšem vyplatí pokračovat, neboť ze statistik nezaměstnanosti absolventů jasně vyplývá: čím vyšší vzdělání máte, tím lépe se vám práce hledá. Například u absolventů vysokých škol se v závislosti na oboru míra nezaměstnanosti loni pohybovala pouze v rozmezí 1,4 až necelých sedmi procent; u zdravotnických VOŠ činila jen 3,5 procenta.

Varianty pro rozhodování

:. Odvolání

Nevzdávejte možnost odvolání na fakultu nebo i rektorát. Někde ještě mohou dodatečně snížit laťku, a kdo se neodvolá, prohloupí. Fakulty si vždy nechávají v kapacitě určitou rezervu. Kromě toho máte ze zákona právo nahlédnout do svých testů.

:. Volná místa na veřejných VŠ

Druhá kola přijímacích zkoušek často vypisují techniky. Ve srovnání s humanitními směry není tak velký problém se na ně dostat, ale spíše přežít první a druhý ročník. Studentská úmrtnost na technikách dosahuje až 60 procent.

:. Kursy celoživotního vzdělávání na veřejných VŠ (školné)

Stojí desítky tisíc korun ročně. Jsou ukončované certifikátem. Když máte vynikající výsledky, lze z nich přestoupit do diplomového studia, a získat tak vysokoškolský titul.

:. Soukromé vysoké školy (školné)

Jejich počet opět proti loňsku vzrostl -na 38. Většinou nabízejí bakalářské programy, některé z nich i magisterská studia. Některé přijímají ještě v srpnu až říjnu.

Někde stačí absolvovat ústní pohovor nebo pouze přinést maturitní vysvědčení. Obvykle se u zkoušek setkáte s testem z cizího jazyka, matematiky nebo odborného předmětu. Zajímejte se, kolik má vysoká škola ve svém pedagogickém sboru profesorů a docentů, jakou vykazuje publikační činnost, jak je vybavena knihovna a počítačová učebna, zda škola nabízí studia v zahraničí, kde se skutečně uplatňují její absolventi. Zajímejte konkrétně co přesně za školné dostanete a zda se za něco ještě něco nepřiplácí navíc, případě kolik (knihovna, počítače).

:. Vyšší odborné školy (školné)

Během léta vypisují druhá kola přijímacích zkoušek. Nabízejí praktické vzdělání. Kdo letos neuspěl při přijímačkách na VŠ, pro toho je VOŠ dobrou průpravou na další rok.

Více než čtvrtina VOŠ spolupracují s vysokými školami. Některé programy "vošek" tak přímo navazují na bakalářské programy a vysoká škola uznává dosažené vzdělání z VOŠ, případně zkoušky z určitých předmětů. Můžete tak absolvovat bakalářské studium na vysoké škole ve zkrácené době.

:. Další možnosti (placené)

Na jazykových školách se lze připravit na mezinárodně uznávanou zkoušku z cizího jazyka. Další možností jsou jedno- až dvouletá pomaturitní studia.

Speciální přílohu s podrobnými informacemi a kompletním přehledem stále přijímajících vysokých škol přinese Právo ve čtvrtek.