Klaus ale důvody pro omluvu nevidí. Jeho mluvčí uvedl, že prezident takové výroky nepronesl. Hovořil podle něj o nebezpečí ideologií, jejichž stoupenci se schovávají za témata, jimiž se zabývají některé neziskové organizace.

"Připojením k textu výzvy dali představitelé neziskových organizací jasně najevo, že nesouhlasí s názory prezidenta Klause. Hájí tak práva občanů zasahovat do veřejného dění a rozhodování," shrnul význam aktivity Jan Bouchal ze sdružení Oživení.

"Pocit studu v nás vyvolává skutečnost, že naše republika má prezidenta, který bez skrupulí znehodnocuje a odsuzuje činnost tisíců občanů aktivních v neziskovém sektoru. Klaus se ve svých tezích o nebezpečnosti neziskového sektoru navíc otírá nejen o lidskoprávní a ekologické organizace," tvrdí autoři výzvy.

Soudí, že prezidentovy "útoky do řad občanů urazily také mnoho lidí z kulturních, sociálních i vzdělávacích 'neziskovek'". Představitelé neziskových organizací tvrdí, že jen nepatrná část občanů v této zemi má mandát pocházející z voleb, který jim dává pravomoc spravovat věci veřejné. "Avšak všichni občané mají mandát z titulu svého občanství, který je zavazuje k zájmu i k péči o věci veřejné," prohlašují.

Klaus prý nenarážel na neziskové organizace

"Prezident se signatářům otevřeného dopisu nemůže omlouvat za své výroky o nebezpečnosti neziskového sektoru pro demokracii, protože žádný takový výrok nikdy neučinil," reagoval prezidentův mluvčí Petr Hájek.

"Mluvil i o tom, že tito lidé zneužívají fenomén a aktivity neziskových organizací pro své aktuální politické ambice a cíle, jež s posláním těchto organizací nemají nic společného," napsal Hájek v prohlášení.

Pod výzvou k omluvě jsou podepsány organizace jako Pražské matky, Nadace české architektury, Nadace český literární fond, Nadace na ochranu zvířat, Svoboda zvířat, Hnutí Brontosaurus, Mamapapa, Společenství Romů na Moravě, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Mateřské Centrum Dráček, Spolek Richeleiu.

Podle Klause jde o nedorozumění

Proti nedávným výrokům Klause o nebezpečném vlivu nevládních organizací na veřejný život se již v polovině května ozvali i lidé, kteří zažili potlačování občanských aktivit za komunistického režimu. Diskreditaci úsilí nevládních hnutí považují za útok na základní demokratické principy zaručené ústavou. [celá zpráva]

Klaus na výhrady někdejších disidentů reagoval tím, že jde o nedorozumění. "Pokud jste si tyto moje věty vztáhli na sebe, je to smutné. Ani slovem jsem se nezmínil o různých aktivitách a hnutích, které v době, kdy u nás panovala totalita, kdy nebyly možné svobodné a demokratické volby, měly jistě své opodstatnění," vzkázal prezident bývalým disidentům. [celá zpráva]

Klaus na nedávném summitu Rady Evropy ve Varšavě prohlásil, že novým úkolem této mezinárodní organizace má být boj proti takzvané postdemokracii. Postdemokracie podle prezidenta zahrnuje především nátlak různých nevládních organizací, které chtějí promlouvat do běžného života lidí, přestože nemají mandát vzešlý z voleb.

"Ten demokratický mandát tady chybí. To je prostě nový fenomén posledních let, posledních desetiletí a já ho považuji za velmi riskantní a velmi nebezpečný," řekl Klaus.