Jedním z takových je i případ společnosti T- s.r.o., vlastněné původně jediným společníkem. Majitelka obchodního podílu se rozhodla, že ho prodá dvěma společníkům. Byla svolána valná hromada, která vzala na vědomí smlouvu o převodu obchodního podílu z jednoho společníka na dva jiné a následně se ustanovil nový jednatel.

Návrh na změnu zápisu v obchodním rejstříku byl prostý: změna jednatele a změna společníků. Všichni zúčastnění předpokládali, že provedení změny zápisu bude otázku několika dní. Netušili ovšem, jaké je čeká martyrium.

Podrobnosti najdete v pondělní příloze Práva Firma.