Letos se ale brigády podle zprostředkovatelských agentur shánějí obtížněji, než v minulých letech. Omezení nabídky způsobil zákon o zaměstnanosti platný od října 2004. Ten uložil pracovním agenturám povinnost platit za studenty sociální a zdravotní pojistné. Takovou smlouvou je například dohoda o pracovní činnosti, ale už ne dohoda o provedení práce.

"Kvůli zákonu o zaměstnanosti jsme byli nuceni zvýšit sazby o 35%. Náš zákazník, který požaduje brigádníky, zaplatí za stejnou službu více než loni, ale student si více nevydělá," tvrdí jednatelka agentury PERSEA¨ Iveta Jamborová. Podle ní jednou z mála výhod je, že jednotlivý student může pro agenturu ročně odpracovat daleko více hodin než v případě dohody o provedení práce.

Pro a proti

"Pro zákazníka to znamená menší fluktuaci a odpadají mu starosti se zaškolováním stále nových lidí. Nový systém je však zbytečně administrativně náročný a firmy i studenti zvýšenou míru byrokracie často odmítají akceptovat," dodala Jamborová.

Cílem zákona je zajistit brigádníkům stejné pracovní a mzdové podmínky, jaké mají stálí zaměstnanci. Studentům budou tyto brigády uznány pro nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Problém je v tom, že odvody pojistného agentura promítne do celkové ceny firmě, která brigádníky hledá. A pro tu pak není výhodné využívat při hledání brigádníků služby agentur a začne si je hledat sama.

"Ztratí čas a zároveň přijdou o servis, který agentura obvykle nabízí - například výplatu mzdy ihned po vykonání práce," míní jednatel agentury JOBSTUDENT Robert Machart. Některé firmy od brigád upustily a místo našich studentů najímají Slováky, Ukrajince nebo Poláky.

Pozor na zápočet praxe

Student, který si chce za každou cenu vydělat, může přistoupit i na dohodu o provedení práce, ze které firma pojištění neodvádí. Pro něj to však znamená, že si zajistil pouze výdělek. Pokud se mu po studiu stane, že nesežene práci, nemůže takovou brigádu vykázat úřadu práce jako potřebnou praxi pro nárok na podporu v nezaměstnanosti. Navíc pro studenty je sjednávání brigády přímo s firmou komplikovanější. Musí si vše vytelefonovat sami, než když si zadají požadavek agentuře, která za ně vše zařídí.

"Přestože dokážeme zajistit brigádníka - brigádu i na tentýž den, důsledky nového zákona jsou pro nás alarmující - ubyla nám až polovina zákazníků. Jak studentů, kteří hledají práci, tak i klientů, kteří brigádníky poptávají," dodává Jamborová.

Agenturám sice zákon jednoznačně zakazuje uzavírat dohodu o provedení práce - tedy bez pojištění, ale sami zaměstnavatelé ji uzavírat mohou. Studenti si tak musí práci hledat více sami.